Kreuzworträtsel-Hilfe ⇒ Skatkarte auf Woxikon.de 8, Afgørelse efter pensionsbeskatningslovens § 48 om skattefri udbetaling, Decision under section 48 of the Danish Pension Tax Act on tax-free disbursement, Proviantangivelse, for danske militære styrker, Import Meddelelse/ Rettelse af fortoldningsangivelse, Rettelse af udførselsangivelse, landbrug /Eksport- Rettelsesangivelse, Ansøgning om godkendt frembydelsessted, eksport og reeksport, Returvareerklæring - Genindførsel af returvarer, Tolddeklaration for fly, enkeltbladet/ Customs declaration for aircraft, Fritagelse for importafgifter (told) for videnskabelige instrumenter eller apparater, Fritagelse for importafgifter (told) for instrumenter og apparater til brug inden for medicinsk forskning, diagnosticering eller medicinsk behandling, Blanket til angivelse af likvide betalingsmidler - DK, Declaration of personal property - Transferring normal place of residence to Denmark, Deklaracja celna dla samochodów ciezarowych etc., 12.025 PL, Déclaration en Douane pour les Diplomates / Customs Declaration for Diplomats, Tolddeklaration for internationale organisationer, INF 9 - Oplysningsskema - Aktiv forædling, INF 2 - Passiv forædling - Oplysningsskema, INF 6 - Oplysningsskema - Midlertidig indførsel, Ansøgning om bevilling til forenklet toldangivelse (SDE) og indskrivning i klarerens regnskab (EIR), Ansøgning om bevilling til særligt anvendelsesformål (end use), passiv forædling eller midlertidig import, Ansøgning om bevilling til aktiv forædling, Ansøgning om bevilling til Passiv forædling - supplementsformular, Ansøgning om bevilling til at drive et toldoplag, Specifikation: Enkeltstående bevillingsudstedelse vedrørende aktiv forædling, Specifikation: Enkeltstående bevillingsudstedelse vedrørende Midlertidig import, Særligt anvendelsesformål eller Passiv forædling, Ansøgning om bevilling vedrørende status som godkendt modtager ved EU-forsendelse (ACE), Ansøgning om bevilling vedrørende status som godkendt afsender ved EU-forsendelse (ACR), Ansøgning om bevilling vedr. Alle Kreuzworträtsel-Lösungen für Skatkarte mit 5 Buchstaben. Donation form for religious communities etc. 5, jf. 3 og 6, jf. § 6, Rettelse til opgørelse efter PAL § 21 for institutter omfattet af PAL § 1, stk. pensionskonti i pengeinstitutter, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde der er ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb, Correction to determination under sections 23(2) and 23a of the Danish Pension Investment Return Tax Act (pensionsbeskatningsloven (PAL)) for pension schemes in banks, credit institutions and capital pension funds or tax liability terminated in the income, Indberetning efter PAL § 23, stk. Wortgenerator Bilda Ord 5, jf. § 6, Rettelse til opgørelse efter PAL § 21 for institutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. PAL § 6, Opgørelse efter PAL § 22 vedr. User friendly at work. SKATE 3 bevat een compleet nieuw speltype waarin gamers een team kunnen vormen en samen carrière kunnen maken door een gemeenschappelijk doel na te streven. § 14 i bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger, Bopæls- og skatteforhold når der er dobbeltbeskatningsoverenskomst/ Residence and tax liability if a double taxation agreement exists, Wohnsitz- und Steuerverhältnisse / Residence and tax liability, 02.035, Erklärung der Wohnorts- und Steuerverhältnisse, wenn Doppeltbesteuerungsabkommen vorliegt / Residence and tax liability if a double taxation treaty exists, 02.035A, Domicile et situation fiscale / Residence and tax liability, 02.036, Domicile et situation fiscale en présence d'une convention contre la double imposition / Residence and tax liability if a double taxation treaty exsists, 02.036A, Situación de domicilio y situación fiscal / Residence and tax liability, 02.037, Stiuación de domicilio y situación fiscal cuando existe un Convenio de double imposición / Residence and tax liability if a double taxation treaty exists, 02.037A, Residenza e informazioni fiscali / Residence and tax liability, 02.039, Residenza e situazione fiscale in caso de convenzione per doppia imposizione / Residence and tax liability if a double taxation treaty exists, 02.039A, Bescheinigung des Dänischen Steueramts - Nachweis über die steuerliche Erfassung des Unternehmers / Attestation af skatteregistrering - fritagelse for tysk á conto skat i forbindelse med byggevirksomhed i Tyskland, 02.040, Certificate of Residency / Hjemstedserklæring, 02.042, Certificate of Residency/ Certificat de Residence/ Certificado de Residencia, Samtykkeerklæring vedrørende partsrepræsentation/Declaration of consent, Attestation af skatteforhold / Certificate of tax liability, 02.044, Bescheinigung der Steuerverhältnisse, 02.045 / Attestation af skatteforhold, 02.045, Attestation af skatteforhold/Attestation de revenu de source etrangère, 02.046, Hjemstedserklæring for privatpersoner/Place of residence statement for private individuals, Hjemstedserklæring for selskaber/Place of residence statement for companies. 2, nr. skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter, Ansøgning om fritagelse for dansk skattetræk efter kildeskatteloven - Grønland. Kompletní specifikace produktu Zukunftsdeutung mit Skatkarten, porovnání cen, hodnocení a recenze Zukunftsdeutung mit Skatkarten Kreuzworträtsel Lösungen mit 4 - 8 Buchstaben für Spielkarte beim Skat. 2, nr. 1 og § 23a for ordninger ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb, som er omfattet af PAL § 4a, Determination under sections 23(1) and 23a of the Danish Pension Investment Return Tax Act (Pensionsafkastbeskatningsloven (PAL)) for schemes or tax liability terminated in the income year which are covered by section 4a of PAL, Rettelse til opgørelse efter PAL § 23 og 23a for ordninger ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb som er omfattet af PAL § 4a, Correction to determination under sections 23(1) and 23(a) of the Danish Pension Investment Return Tax Act (pensionsbeskatningsloven (PAL)) for schemes or tax liability terminated in the income year which are covered by section 4a of PAL, Opgørelse efter PAL § 24 for institutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. Registreringsanmeldelse - Afgift af lystfartøjsforsikringer, Registreringsanmeldelse - Gevinstgivende spilleautomater, Efterangivelse - Fejl i afgiftsafregningen - Gevinstgivende spilleautomater, Registreringsanmeldelse - Tinglysningsafgift, Registreringsanmeldelse - Skadesforsikringsafgift, Tobak - Bestilling af aflange selvklæbende stempelmærker i ruller til pibetobak og finskåren røgtobak (13x85 mm), Registreringsanmeldelse - Afgift af spil - undtagen afgift af gevinstgivende spilleautomater, Kvittering for beslaglæggelse af varer (uden domstolsprøvelse), Fejl i afgiftsafregningen - Onlinekasino/væddemål / Correction form for reported duty return on online casino and betting, 29.087 EN, Bestilling af stempelmærker til afgiftsfrie tobaksprodukter, Godtgørelse stempelmærker til tobak og cigaretter, Angivelse af punktafgifter – midlertidige varemodtagere, Forskelsbeløb for motoransvarsforsikringsafgift, Ansøgning - Frivillig registrering for udlejning, bortforpagtning og salg af fast ejendom, Tilbagebetaling af moms til virksomheder uden for EU, Refund of VAT to businesses outside the EU, Declaration - Errors in VAT return - 31.009 EN, Momsfritagelse for velgørende arrangementer, Ansøgning - Godtgørelse af moms af fremmede staters herværende honorære konsulers indkøb, Ansøgning om delvis momskompensation for fonde og foreninger, Angivelsesforpligtelsen for afgiftspligtige aftagere i relation til momsloven § 65 - Nye transportmidler købt i andre EU-lande, Ansøgning - Lejlighedsvis momsregistrering, Ansøgning om frivillig kortere afregning af moms, One Stop Moms - Virksomheder inden for EU, Start virksomhed - Moms, A-skat m.v., lønsumsafgift og ATP, Registrering af udenlandsk virksomhed - Start, Registrering af udenlandske tjenesteydelser (RUT), Registration of non-Danish Company - Start 40.112, Registration of non-Danish Company services (RUT) 40.113, Registration of company – Appendix 40.115, Registration of company – Appendix 40.116, Registration of company – Appendix 40.117, Delvis kompensation for moms af modermælkserstatninger - 41.050, eKapital - Følgeseddel til fysiske medier, Erklæring / Samlet opgørelse ved overdragelse (Investeringsgoder), Delskema ved overdragelse (Investeringsgoder), I54 - Information on foreign employees without residence in Denmark, Registrering for skattepligt - elselskaber, Oplysning om specifik konto efter NemKontoordningen, Information provided under NemKonto ("Easy Account") scheme - 49.101 EN, Informacja o specjalnym rachunku NemKonto - 49.101 PL, Danish income tax return for foreign companies, I 53 - Information on Contractor / Contracts, Monthly specification of wages and hydrocarbon tax withheld in the calendar month, Begæring - beskikkelse af offentlig forsvarer, Samtykkeerklæring efter retssikkerhedslovens § 10, Ansøgning om fritagelse for afgifter for foreløbige fastsættelser (FF) samt renter og gebyrer. 2, nr. Between the hills there is a ravine.In the ravine runs a stream, Stenån, which also passes through the nearby Gässlösa. kap 3B, Oplysningsskema - (kulbrintebeskatning), opgørelse af tillægsskattekonto, jf. 9 og nr. § 6, Rettelse til opgørelse efter PAL § 21 for ATP, der er omfattet af PAL § 1, stk. 4, jf. Word generator rentegodtgørelse / Indbetalingsliste, Tilmeldelsesblanket til pensionsbidragssystemet (CPS), Indberetningsblanket vedrørende udlodninger fra konkursboer, Indberetning om tilskud/omkostningsgodtgørelse, Tilmeldelse til indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidrag (AKFA), Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 8 A og/eller § 12, stk. Vi gemmer søgninger til statistik, så vi løbende kan forbedre søgefunktionen. Donation form for charitable organisations – information on amounts donated etc. 7219 Words ending in -y – Spelling Exercise 4; Spelling (Misspelled words in English) – Exercises. 4, jf. when leaving Denmark, 04.031 - Supplement til oplysningsskema for begrænset skattepligtige, 04.031 EN - Supplement to tax return for taxpayers with limited tax liability, 04.032 - Supplement til oplysningsskemaet for fuldt skattepligtige, 04.032 EN - Supplement to tax return for taxpayers with full tax liability, 04.035 - Oplysningsskema for mellemperioden, 04.036 - Oplysningsskema for bobeskatningsperioden, 04.052 - Ejendomsværdiskat vedrørende danske ejendomme, 04.052 EN - Property value tax based on the public assessment of property: Danish property, 04.053 - Ejendomsværdiskat vedrørende udenlandske ejendomme, 04.053 EN - Appendix - Property value tax concerning foreign property, 04.054 - Skema til "Specifikation af udbytte af børsnoterede udenlandske aktier i dansk depot", 04.055 - Tab til fremførsel på finansielle kontrakter og ejendomme, 04.055 EN Carryforwards to subsequent income years, 04.062 - Ansøgning om fradrag som udenlandsk studerende eller erhvervspraktikant i Danmark / Application for tax deduction for foreign students or business apprentice in Denmark, 04.063 - Udenlandsk arbejdskraft - Skattekort og et dansk skattepersonnummer (CPR-nummer) til lønmodtagere, 04.063 DE/DK - Ausländische Arbeitskraft - Steuerkarte und dänische Steuer-Personennummer (CPR-Nr.) 9 og nr. Die Anwendung generiert Gattungsnamen. pensionsordninger i pengeinstitutter, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde, der er i kraft ved årets udløb, Determination under section 22 of the Danish Pension Investment Return Tax Act (Pensionsafkastbeskatningsloven (PAL)) in respect of pension schemes taken out with banks, credit institutions and capital pension funds - 07.082 EN, Korrektion af opgørelse efter PAL § 22 vedr. Indkomst og skat. 2, for indkomstår FØR 2013, Anmodning om tilbagebetaling eller overførsel efter PBL § 21 A (fra 2013), Request for refund or transfer under section 21 A of the Danish Pension Tax Act, Refund/transfer - Annuity pension scheme or temporary old-age pension - section 21(2)A of PBL, 07.083 EN, Aldersordninger mv. 2, jf. 7 Lösung. Skaten of inline-skaten is een term voor een groot scala aan sport-disciplines waarbij men zich op inline-skates voortbeweegt.Het inline-skaten is voortgekomen uit het rolschaatsen,, maar heeft zich sinds de jaren 80 in verschillende disciplines verder ontwikkeld.Een van de bekendste hiervan is het 'skeeleren', wat ook wel wordt gezien als een variant van het schaatsen op ijs. Rätsel Hilfe für skatkarte § 6, Opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL § 4 (udenlandske institutter), Determination under section 21 of PAL, which is determined under section 4 of PAL (foreign institutions), 07.067 EN, Rettelse til opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL § 4 (udenlandske institutter), Correction to section 21 of PAL, which is determined under section 4 of PAL (foreign institutions), 07.067 K EN, Opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4 og 7, Rettelse til opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4 og 7, Opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4 og 8, Rettelse til opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4 og 8, Opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL § 4a (udenlandske institutter), Determination under section 21 of PAL, which is determined under section 4a of PAL (foreign institutions), 07.070 EN, Rettelse til opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL § 4a (udenlandske institutter), Correction to Section 21 of PAL, which is determined under section 4a of PAL (foreign institutions), 07.070 K EN, Opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4a og 7, Rettelse til opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4a og 7, Opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4a og 8, Rettelse til opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4a og 8, Opgørelse efter PAL § 23, stk. i udbytteskat, Ansøgning om refusion af udbytteskat (web-blanket), Overførsel af pensionsordning - udveksling af oplysninger, Transfer of pension schemes - exchange of information - 07.008 EN, Afregning - Pensionsbeskatningsafgift og modregning af negativ PAL-skat, Værdipapirdepot - Pensionsopsparingsordning, Frigørelsesafgiftsblanket - meddelelse til ejer om zoneinddragelse, Frigørelsesafgiftsblanket - til fordeling af ejendomsværdi, Afgiftsberegning - Tilbagebetaling af efterlønsbidrag, Negativ korrektion af afgiftsberigtigelse af LD opsparing fra 1. april 2015 (Afgiftsberigtigelse i 2015), Kapitalpensions-attest ved udbetaling ved livstruende sygdom. letter (of the alphabet) . Es kann bei den Wortspielen wie Klartext, Text Twist oder das Scrabble von Hilfe sein. Delivering a unique co-op skateboarding experience, build your own customized skate team and change the face of the city by taking on unique team challenges, competing against rival crews online, and shredding the streets of an all-new skaters’ paradise. 2, nr. Upload - Activate - 1 Click Import - Done. Mystische Skatkarten für Anfänger: Wahrsagen mit Zeitangaben: Celik, Andrea: Amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven. § 6, Opgørelse efter PAL § 21 for institutioner, der er omfattet af PAL § 1, stk. Hassle Free Setup. PAL § 8, Opgørelse efter PAL § 24 for institutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. International Hiring-out of Labour, 01.010 EN, Kildeskattelovens § 48E - Registrering af ansættelsesforhold, Erfassung eines Anstellungsverhältnisses - Anerkannter Forscher bzw. Gaveskema for velgørende organisationer - Oplysninger om gavebeløb osv. Generator riječi 73, Ansøgning vedrørende henstand med betaling af den skyldige afgift, såfremt tilladelsen ikke er givet i et enkelt tilfælde (DPO), Ansøgning om bevilling til Drift af lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring (TST) – MIG/MIO, Anmeldelse - Taxikørsel, limousinekørsel, rutekørsel/offentlig servicetrafik, sygetransport eller kørsel for offentlig myndighed, Afgiftsberigtigelse af køretøj; Gul til Hvid (varebil til personbil), Anmeldelse / Afgiftsfritagelse / Afgiftsnedsættelse, Application - Export and refund of registration tax, 21.044 EN, Ansøgning om tidsbegrænset registreringsattest eller internationalt kørecertifikat, Erklæring om montering af tilkoblingsanordning, Ansøgning om prøveskilte (faste prøveskilte), Ansøgning om tilladelse til privat kørsel i Danmark med udenlandsk registreret køretøj, Antrag auf Erlaubnis zum Privatgebrauch eines im Ausland zugelassenen Fahrzeugs in Dänemark, Application for permission to drive a foreign-registered motor vehicle for private purposes in Denmark, 21.059 EN, Anmodning om godkendelse af skrivelse til køretøjsejere, Ansøgning om tilladelse til registrering af køretøjer på danske grænsenummerplader, Meddelelse om manglende registrering af ejer/bruger skifte, Ansøgning om tilladelse til fortsat registrering ved udrejse mere end 184 dage, Binding ruling - information about the vehicle - 21.078 EN, Ansøgning om tilladelse til at anvende andre fæstningselementer til montering af nummerplader end skruer og bolte og tilhørende hætter, Antrag auf Erstellung einer AKR-Nummer (Bürger), Ansøgning om oprettelse af AKR-nummer (Person), Application for an AKR number (Individuals), Antrag auf Erstellung einer AKR-Nummer (Unternehmen), Ansøgning om oprettelse af AKR-nummer (Virksomhed), Application for an AKR number (Businesses), Ausfuhr und Empfangsbestätigung eines Kraftfahrzeugs, Udførsel og kvittering for modtagelse af motorkøretøj, Export and acknowledgement of receipt of motor vehicle, Wywóz i pokwitowanie przyjęcia pojazdu silnikowego. The SKATE™ franchise is back and rolling into new territory as SKATE™ 3 heads to the brand new city of Port Carverton. 1, 1 pkt. når du skal flytte fra Danmark, 04.029 DE - Angaben an das Dänische Steueramt über Ihren Wohnsitz u.a.m., wenn Sie aus Dänemark wegziehen, 04.029 EN - Information to the Danish Tax Agency about residence etc. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. für Empfänger von Arbeitsentgelt, 04.063 EN/DK - Foreign labour force - application for tax card and Danish personal tax number (CPR number) for employees, 04.063 LT/DK - Uzsienio darbo jega: darbuotojo mokesciu kortele ir Danijos asmeninis mokesciu numeris (CPR numeris) - 04.063 LT/Oplysninger til brug for et skattekort og et dansk skattepersonnummer (CPR- nummer) Lønmodtagere, 04.063 PL/DK - Zagraniczna sila robocza - karta podatkowa i dunski numer identyfikacji podatkowej (numer CPR) dla, 04.063PL/Oplysninger til brug for et skattekort og et dansk skattepersonnummer - Lønmodtagere, 04.063 RO/DK - Forte de munca straine - cerere pentru certificat de impunere fiscala si de cod numeric personal danez pentru/ Oplysninger til brug for et skattekort og et dansk skattepersonnummer til lønmodtagere, 04.063 AP_DE - Antrag auf Erhalt einer Steuer-Personennummer und vorläufige Einkommensveranlagung bei Immobilienerwerb, 04.063 AP EN - Request - for Danish personal tax number and preliminary assessment of income for use in acquisition of property, 04.063_EJD - Anmodning om skattepersonnummer og forskudsregistrering til brug ved erhvervelse af ejendom, 04.064 - Bilag til oplysningsskema - Pensionsudbetaling fra udlandet, 04.065 - Oplysningsskema - Henstandsbeholdning - Fraflytter aktieavance, 04.068 - Bilag til oplysningsskemaet - Aktier og investeringsbeviser, 04.069 EN/DE/PL/DK - Supplerende oplysninger til årsopgørelsen, 04.071 - Bilag til oplysningsskemaet 2019. Ansøgning - Fritagelse for boafgift efter boafgiftslovens § 3, stk. Ansættelsesoplysninger og bestilling af skattekort, Tilmelding til indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger - Skattekontrollovens § 11 G, Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 8 H, Approval according to section 8 H of the Danish Tax Assessment Act (Ligningsloven) 03.078 EN, Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 7, nr. 9, jf. How to use skate in a sentence. claim to relief from Danish dividend tax, Tax exemption certificate for tax on dividends, Royaltyskat/Attestation af bopæl- og skatteforhold, Attest vedrørende indeholdelse af 15 pct. Skriv ikke personlige oplysninger (fx dit cpr-nr.). Refund/transfer - Capital pension scheme - section 21A(1), second sentence of PBL, 07.052 EN, Pensionstager - Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsordning, Pension holder - application for approval of foreign pension scheme 07.054 EN, Pensionsinstitut - Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsopsparing, Pension provider - application for approval of foreign pension scheme 07.055 EN, Vandrende arbejdstager - Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsordning, Migrant worker - Application for approval of foreign pension scheme, 07.057 EN, Ansøgning, Fritagelse for at indeholde og indbetale pensionsafkastskat, Application for exemption from withholding and payment of tax on returns from pension assets, Pensionstager - Oplysning om skattefri del af udbetaling på en skattebegunstiget pensionsordning, Pensionholder - Information on the tax-free part of disbursements from a tax-privileged pension plan - 07.061 EN, Erklæring om ingen fradragsret for indbetaling på forsikrings-/pensionsordning, Declaration concerning no right to deduct contributions made to insurance/pension plans, 07.062 EN, Opgørelse efter PAL § 21 for institutioner, der er omfattet af PAL § 1, stk. 04.072 EN - Appendix to tax return regarding locked fields etc. Download All Types Of Clipart in PNG Format for Free; clipart buchstaben 4. Registreringsanmeldelse - Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer mv. 2, nr. 2, nr. § 6, Opgørelse efter PAL § 21 for LD, der er omfattet af PAL § 1, stk. Het beste van Skateboard Spelletjes speel je gratis online op spele.nl! Buchstabe m (genitive Buchstabens or Buchstaben, plural Buchstaben) . Das Programm kann mehr als 3 Tausend Wörter generieren. Eine Tabelle mit HTML 4 Entities für Symbole und griechische Buchstaben. Wortgenerator aus Buchstaben Wörter bilden ist ein Online-Programm zur Wortgenerierung aus den zufällig zugeordneten Buchstaben. Generátor slov Ansøgning om tilladelse til udstedelse af fakturaerklæringer, Ansøgning om bevilling til drift af faciliteter til midlertidig opbevaring på grænsen (MIG) - toldhavne og toldlufthavne (TST), Ansøgning om midlertidig opbevaring - andres oplag (MIO), Ansøgning om bevilling til midlertidig oplæggelse - samlesendinger (MIO), Ansøgning vedrørende samlet sikkerhedsstillelse, herunder mulighed for reduktion eller fritagelse (CGU), Ansøgning om forenkling af fastsættelsen af de beløb, der udgør en del af varernes toldværdi (CVA) EUTK art. Skat is een typisk düütsk Katenspiël, wat auk äs düütsk Nationaalspiël näömt wät, äs et dat meestspiëlt Katenspiël in Düütskland is. § 6, Opgørelse efter PAL § 21 for ATP, der er omfattet af PAL § 1, stk. kulbrinteskattelovens kap 3B, Oplysningsskema - for aktieselskaber m.fl. 3 og 6, jf. og konsum-is, Registreringsanmeldelse - Lov om forskellige forbrugsafgifter. Om skat af fx løn, pension, SU og B-indkomst. Pension fra Norge, Sverige, Finland eller Island, 04.076 - Oplysningsskema med to skattepligtsperioder, 04.076 EN - Tax return with two tax liability periods, Oplysningsskema - (kulbrintebeskatning), kap 3A, Oplysningsskema - (kulbrintebeskatning), kap. - Afgiftsberegning - P32, Aldersordninger mv. 2, nr. 3 og 6, jf. Indberetningsblanket vedr. PAL § 7, Opgørelse efter PAL § 24 for institutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. Our themes are so easy to install and setup that even a 9 year old can easily do it. Generator besed, Generator pub created by Jozef Vacval © 2021. 1 og § 23a for ordninger ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb, som er omfattet af PAL §4, Determination under sections 23 (1) and 23a of the Danish Pension Investment Return Tax Act (Pensionsafkastbeskatningsloven (PAL)) for schemes or tax liability terminated in the income year which are covered by section 4 of PAL, Rettelse til opgørelse efter PAL § 23 og 23a for ordninger ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb, som er omfattet af PAL § 4, Correction to determination under sections 23(1) and 23(a) of the Danish Pension Investment Return Tax Act (pensionsbeskatningsloven (PAL)) for schemes or tax liability terminated in the income year which are covered by section 4 of PAL, Opgørelse efter PAL § 23, stk. Registreringsanmeldelse - Energiafgift og C02-afgift af kul m.v. Vyřazené dokumenty mohou být určeny ke zničení (tato skupina se nazývá skart, vlastní fyzické zničení se neprovádí v rámci skartace), nebo k dlouhodobému uložení v archivu.